upřímností k uzdravení

Každou nemoc si mohu představit jako snahu dosáhnout rovnováhy. Pro každou změnu stavu je potřeba rozhodnout se, zda si ponechám své původní přesvědčení o tom, jaký jsem, co všechno jsem prožil, a nebo přijmu další možné. Proto se může uzdravit ten, kdo je ochoten opustit staré postoje a přijmout něco nového.

uzdraví se ten, kdo se uzdravit chce

Věřím, že od mnohé bolesti lze ulevit, a že fyzické potíže mají silnou vazbu na psychický stav. Současně to platí i obráceně, psychický stav má vliv na fyzické tělo. S tímto vědomím pracuji s lidmi, rozmotáváme jejich problémy a uklidňujeme tak společně jejich ducha, duši a tělo.

co dělám, to chci a co chci, to dělám

Vytvořte si webové stránky zdarma!