formulář pro odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy


Oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát: Ing.Vojtěch Lust
  • IČ: 42378958
  • Místo podnikání (i adresa pro doručování): Flöglova 1506/7, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
  • Kontaktní telefon: +420 774 357 816
  • Mail: vojtech.lust@seznam.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte

Vytvořte si webové stránky zdarma!