zbytecne uceni

zbytecne uceni
zbytecne leceni
---
pokud odmitam opustit nestastny nemocny stav, nemohu se ucit ani uzdravit