zbytecne uceni

15.10.2018

zbytecne uceni
zbytecne leceni
---
pokud odmitam opustit nestastny nemocny stav, nemohu se ucit ani uzdravit