vztahova sexualita je vztahove ocenovani

vztahova SEXUALITA
je vzajemne OCENOVANI
-
proto zneuzivajici JEDINEC ma odpor k SEXU a zneuzivany JEDINEC ma touhu k SEXU