VÝKLAD SNŮ

26.09.2018

výklad snů Vojtěch Lust

SNY JSOU NAŠIMI RÁDCI

Snů se nemusíme bát. Jde jen o to, že nám naše nevědomí chce sdělit něco, co nevidíme. Potřebuje, abychom poslouchali a používá k tomu různé symboly.

Tady sdílíme sen, který je velmi inspirativní svojí jasnou zprávou a naprosto univerzální platností pro všechny z nás.

Zdál se mi sen, ve kterém jsem jel na valníku a na něm vedle mě seděl můj kamarád, o kterém jsem věděl, že je závislý na alkoholu.
Vedle nás jel další valník naplněný alkoholem a můj kamarád si z něj bral a pil. Říkal jsem mu, ať to nedělá, ale neposlechl mě.
Když jsme dojeli, řidič toho druhého valníku přišel za mnou a chtěl, ať zaplatím to, co můj kamarád vypil.
Já jsem mu říkal, že jsem to přece nevypil já, ale on mi řekl: "Když jste si to brali, musíte to zaplatit."

Co tento sen znamená?
Co chtělo podvědomí sdělit vědomí?

Kamarád představuje tu dětskou část v nás, která je závislá a svoji závislost uspokojuje alkoholem.
Klient, kterému se sen zdál, se ve snu viděl jako dospělý, ve své současné podobě.
Tento dospělý není závislý, a proto nepotřebuje svoji závislost uspokojovat.
Když se však nechá ovládat svoji dětskou částí, zaplatí i za všechno, co dělá jeho dětská část.

Sen tedy radí: "Tvoje dětská část tě může hodně stát. Přestaň se jí nechat ovládat."
Pro štastnou a zdravou dospělost v přítomnost potřebujeme nechat svou závislou dětskou část v minulosti.