UZAVRENY a OTEVRENY

15.10.2018

UZAVRENY k BLIZKYM, OTEVRENY k CIZIM
BLIZKYM nereknu pravdu, bojim se jich, nemam je rad
CIZIM reknu pravdu, nebojim se jich, mam je rad