uspokojování potřeb

14.06.2018

Uspokojování potřeb jako zdroj síly. Ale kde hledat, abychom nalezli zdroj síly?

Často vytrvale hledáme tam, kde je to sice snadné, ale zdroj tam není. Je hodně známý vtip, kdy lidé hledají jehlu na cestě a pořád ji nemohou najít. Když se jich zeptáte, co hledají, vědí, že jehlu, a když se jich zeptáte, kde ji ztratili, odpoví v kupce sena. Ale vytrvale ji hledají na cestě, protože se jim zdá, že je to snazší. A tak se občas chováme i my.

Hledáme tam, kde nic není, a přehlížíme místa, kde to, co hledáme, existuje.

A tak jsem si jednou položil otázku:Co je to vlastně síla?Jednoduchá otázka, ale zkuste si na ni odpovědět. Každý sílu vnímáme trochu jinak například jako pocit bezpečí, schopnost bránit se, umět být sám sebou, být si jistý a určitě vás napadnou spousty dalších vyjádření. Mě samotného to dovedlo k další otázce.Odkud síla pramení a jaké jsou zdroje síly?V tu chvíli jsem cítil, že jsem se dotkl něčehopro mě základního. Zdroj síly je něco, z čeho získáváme něco důležitého. Můžeme to nazvat třeba energií nebo pocitem. Když se podíváme, jakou energii potřebujeme proživot, uvidíme, jaké jsou její zdroje. Prostředí, potrava a sex. Jakmile zjistíme, že z určitého zdroje získáváme něco důležitého, začneme tento zdroj přirozeně oceňovat, začneme si ho vážit. ProstředíKaždý jedinec, a tím i každá buňka potřebuje vhodné prostředí, to je prostor a vhodné podmínky. Jako například, pro ryby je potřeba určité množství vody, o určité teplotě a čistotě, ... PotravaJakmile má vhodný prostor a podmínky, potřebuje ryba potravu. Tím je zajištěno přežití určitého již existujícího jedince. V tomto případě ryby samotné. SexŽijící jedinec, který má dostatek prostoru a dostatek potravy, začíná růst a to se projevuje sexuální energií. Když se organismus (buňka) množí, celek přirozeně roste, zabírá stále větší prostor. K tomu je potřeba, dovolit si tento prostor, vzít (zabrat) pro sebe, a to je vlastně projev agresivity. Sexuální chování zajišťuje přežití např. skupiny ryb jako celku. Bez sexuality není růst. A tak růst, agresivita a sexuální energie jsou vzájemně propojené. A jaké to má důsledky na náš život?Vše se začne hlásit o pozornost, když přijde ten správný okamžik jako chudoba, bouřlivá puberta nebo blokování a odmítání projevů sexuality. ChudobaNedostatek něčeho je vlastně chudoba. Stále se zatím díváme jinam, mimo zdroje naší síly a odmítáme vidět, že pokud nemáme zpracovány naše vlastní zážitky nedostatku, zcela přirozeněrozvíjíme svou lakotu, a tím si symbolicky připomínáme svůj strach z prožitého nedostatku uspokojení našich potřeb. Lakomý člověk zažil určitý nedostatek a teď se mu snaží vyhnout. Jako obranu proti chudobě používáme lakomost. Peníze jsou symbolem pro uspokojení potřeb, a protože odmítáme vidět, jaké potřeby nemáme uspokojeny, tak většinou začneme hromadit peníze a věříme, že si sami uspokojíme své potřeby, když už to neudělali ti, kteří to měli přirozeně udělat. Že se většinou pleteme, je vidět na nekonečném šetření stále většího množství peněz. Peníze prostě nikdy neuspokojí naše opravdové neuspokojené potřeby. Jen pravda osvobozuje ve smyslu, že uvolňuje pouta, která nás držela u nějaké oblíbené, oceňované představy, zdání, iluze. Často se například zuby nehty držíme představy, že naše maminka byla báječná, milovala nás a pečovala o nás se sebezapřením a s vypětím svých sil. Vždyť ona sama to o sobě přesvědčivě tvrdí. Pravdy se většinou tak bojíme, že se jí odvážíme podívat do očí až v okamžiku smrti. Nebo najdeme sílu a podíváme se na naši chudobu dříve? Bouřlivá pubertaMlátí s nimi puberta, to rodiče často říkají. Ale co to vlastně znamená? Je to obžaloba rodičů, neboť dítě se mrská, mlátí sebou jako lapené zvíře, protože se nemůže uvolnit z rodičovských sítí. Rodiče mu odmítají možnost přirozeně získat svůj vlastní životní prostor, a tím i podmínky související s tímto prostorem, které jsou nutné pro svobodný život. Blokování a odmítání projevů sexualityKdyž není dětem dovoleno růst, ve smyslu rozvoje jejich možností, v dospělosti blokují svou sexualitu, a tím i zdroj svého růstu, svou energii. Vždyť právě sexualita se výrazněji hlásí, rozvíjí a projevuje na přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Naše vlastní strachy a zákazy našeho okolí, zvláště rodičů působí tak, že se naše sexualita nemůže přirozeně rozvinout a my zůstáváme svým chováním a odpovídající vnitřní motivací na úrovni dítěte, to jest závislého jedince. Takový jedinec se snaží, když nemů že růst sám, získat péči (prostředí a potravu) od dospělých (nezávislých, svobodných). O těchto dospělých se domnívá, že mohli vyrůst. Mohli si zajistit svůj prostor a potravu, to znamená rozvinout svůj zdroj síly. Samo zřejmě i oni to udělali jen díky projevům své agresivity. Prostě si vzali, co potřebovali. A když už zmiňujeme přání a potřeby, co to vlastně znamená? PotřebyPotřeby jsou vše, co potřebujeme k přežití. Bez uspokojení potřeb budeme slabí, umřeme. PřáníPřání je svým způsobem otevřené přiznání, že něco chceme, že nám něco chybí. Pokud jsme neměli možnost uspokojit své potřeby, začne naše EGO vytvářet přání a je to právě EGO, které hledá tam, kde nic není,a odmítá se podívat tam, kde by našlo zdroj opravdového uspokojení. Čím více přání máme, tím méně jsou uspokojeny naše skutečné potřeby. SpontaneitaPokud si dovolíme chovat se přirozeně (spontánně), máme dostatek síly. Je to stejné, jako když si malé děti hrají, dovádějí tak, že na to často s údivem hledíme a divíme se, kde tu energii berou. Čím více dovádějí, tímméně jsou unavené. Děti se nechávají unášet proudem energie, přímo v ní plavou a tak jsou blízko zdroji té energie. Čím blíže jsou tomuto zdroji, tím více si mohou načerpat tolik, kolik potřebují pro určitou činnost. Jeto prostě tak, čím více něco kontrolujeme (řídíme), tím jsme méně spontánní a tím méně energie získáváme, protože ji více vydáváme na kontrolu a snahu o řízení toho, co se samo děje, a tím více jsme unaveni.

Čím více si dovolíme být spontánní, tím více síly a energie máme.

A stále platí, že upřímnost uzdravuje.