sexuální zneužívání

14.06.2018

FREKVENCE POHLAVNÍHO MILOVÁNÍ a sexuální zneužívání

na to je jednoduchý test ... KDO ZNEUŽÍVÁ VÍCEnapříklad Libuše se chce milovat jednou týdně a Bivoj jednou za měsíc,tak se vezme ta delší perioda, což je v tomto případě MĚSÍC a nastaví se testovací období, třeba 3 měsíce se milují 1x za měsíc (tak jak chce Bivoj) Libuše nesmí nic namítat. Poté se to otočí, milují se 1x za týden (jak chce Libuše) Bivoj nesmí nic namítatA následné vyhodnocení ?a) KDO SE CÍTÍ NEUSPOKOJENÝ - ten, kdo se cítí nespokojen se svým USPOKOJENÍM (cítí se neuspokojený) se nechává ZNEUŽÍVAT ... a měl by najít sílu začít se bránit, začít bránit své POTŘEBY, nedovolit, aby jiní omezovali či zakazovali jeho uspokojení potřeb ... musí jít za svým USPOKOJENÍM, ale nesmí NUTIT druhého, aby mu SLOUŽIL k uspokojeníb) KDO SE CÍTÍ ZNEUŽÍVÁN - ten, kdo se cítí, že je zneužíván k uspokojení druhého (že slouží jako potěšení pro druhého), sám je pachatelem ZNEUŽITI ... MÁ SI UVĚDOMIT ZPÚSOB, jakým zneužívá a proč se drží druhého ... jaký je jeho ZISK ... musí se přestat druhého držet, nebo ho musí začít oceňovat

NEVÝHODNÁ POZICE

kdo dlouhodobě setrvává v NEvýhodné pozici, to je, cítí se dlouhodobě NEšťastný ... se sám účastní na ZNEUŽÍVÁNÍ ... zneužívá druhé pro nějaký svůj ZISK a přitom prospěch, který má z toho, že setrvává v dané pozici, NEvnímá

VZRUŠENÍ

když se ti něco líbí ... oceňuješ to (třeba blůzku) ... tak to také chceš ... toužíš po tom

jak jednoduché, když něco neoceňujeme, což znamená, že to odmítáme, nebo k tomu cítíme odpor, pak netoužíme, nejsme vzrušení, nechceme to získat ... NE oceňujeme, NE vnímáme hodnotu

A co je zvláštní, pokud se bojíme na někoho se zlobit ... rozlobit se ... ukázat, že se hněváme, většinou máme problém s prožíváním vzrušení, které můžeme vnímat jako vysokou úroveň energie. A tak si sami zablokujeme cestu k intenzivnímu prožívání sexuality, uvolněnému prožitku průtoku energie, prožívání extáze, vyvrholení, orgasmu. Potlačujeme náš hněv, bojíme se prožít náš hněv, jehož součástí je cítit se rozrušení, vzrušení a tak nemůžeme prožít žádné další rozrušení, vzrušení ani erotické. Protože by nám mohlo připomenout to rozrušení spojené s hněvem, zlostí. A my se přece nesmíme hněvat, musíme být milí a laskaví ... tak nás to rodiče učili, a to je přece vážný důvod, proč se tak nechat ovlivňovat i nadále. Potlačování projevů agresivity nám blokuje uvolněné radostné prožívání sexuality. Je to naše volba.

DESTRUKTIVNÍ JEDNÁNÍ

když je PARTNER (žena i muž) ochotný k sexu je DESTRUKTIVNÍ hledat další uspokojení jinde. Pokud PARTNER (žena i muž) sex odmítá, je destruktivní s ním zůstávat a nechat si omezovat prožitky uspokojeni.