sexualita

14.06.2018

Je s podivem, jak rychle a často zapomínáme, jak jsme vznikli. Těžko můžeme zašátrat ve své paměti, neboť to jsou zážitky, které nejsou běžnému vědomí přístupné. Přesto ten okamžik je všem společný. Naše maminka a tatínek se spolu fyzicky milovali. Už samotná tato představa pro nás může být udivující, někdy přímo odpudivá. Právě tyto pocity velmi ovlivňují náš přístup k sobě samému a vlastní sexualitě.

sex funguje jako zesilovač vnitřních pocitů

Pokud v sobě některý pocit skrýváme, snažíme se mu vyhnout, nebo se za něj stydíme. Pak se zcela přirozeně vyhýbáme sexu, neboť při milování vstupujeme do oblastí vnitřních pocitů.

upřímností k uzdravení

Přiblížit se s upřímností ke svým vlasním pocitům je cesta k uzdravení. V hypnotickém stavu máme přístup do oblastí, které jsme sami uzamkli, například kvůli příliš silným pocitům. Uvědomění si těchto pocitů a jejich prožití, teď a tady, nám dovolí opustit naše umrtvení a vrátit se do živých skutečných pocitů. Jen v tom případě opravdu žijeme.