rozvoj schopností

14.06.2018

pro zvýšení výkonů v rozsáhlé oblasti našich schopností a dovedností je užitečné využít technik navozujících hypnotické stavy.
Princip spočívá v odstranění bloků naší mysli, tím dojde k rozvoji tvořivosti a schopnosti učit se, kterou ve skutečnosti má v sobě každý z nás.
Za pomocí hypnózy dosahujeme výborných výsledků při:

 • virtuozním hraní na hudební nástroje (hudebníci)
 • rozvoji pěveckých schopností (zpěváci)
 • hereckých schopností (herci)
 • zvýšení sportovních výkonů (vrcholoví sportovci)
 • zvýšení tvořivosti, jak v oblasti umění (výtvarníci), tak i oblastech technických (vědci)
 • studiu, například učení cizích jazyků (studenti)
 • výrazném zmírnění trémy při veřejných vystoupeních

Nejde o nový objev, postup je v podstatě jednoduchý a je s úspěchem užíván šamany různých kultur po dlouhá staletí

 • navození stavu psychického a fyzického uvolnění, což označujeme jako stav lehkého tranzu
 • dýchání v řízeném rytmu
 • evokativní hudba
 • prožití obsahu, který se chceme učit, nebo to co chceme rozvinout
 • udržování ve stavu lehkého tranzu pro zafixování obsahu

i vy můžete rozvinout a užít si svůj talent