předražená prostitutka

předražena prostitutka 

MANŽELKA, která není MILENKA, 

hledá VĚŘÍCÍHO chlapečka, 

neboť sama jen SLIBUJE, ale NEPLNÍ