nenavideli NEMOC zboznujeme NEMOC

nenavideli NEMOC zboznujeme NEMOC
-
ONI se pro zdravy narod zbavovali nemocnych deti, MY zpusobujeme nemoc deti pro zdravy narod