nemocné části

CELEK znici CAST
---
ktera ODPOREM nebo TOUHOU poskozuje CELEK, 

to jsou ty nemocne CASTI