NEMÁ smysl MLČET

26.09.2018

nemá smysl mlčet, abych se vyhnul konfliktu,
neboť pokud konflikt existuje,
mlčením jej jen skryji, ale neodstraním