marna snaha ideologie

11.01.2019

MARNA snaha IDEOLOGIE
zakazy a prikazy
---
ideologie se snazi omezit idiocii jedince, ale jen zvetsuje idiocii jedince