MARNA snaha IDEOLOGIE

MARNA snaha IDEOLOGIE
zakazy a prikazy
---
ideologie se snazi omezit idiocii jedince, ale jen zvetsuje idiocii jedince