MÁM rád TOLERANCI

MÁM rád TOLERANCI
toleruji svou víru
---
vše, co uráží mou víru, bude zničeno