IDEOLOGIE VALCI

15.10.2018

kazda ideologie zakazu a prikazu vzdy jen valci, nebot neumi spolupracovat