fobie

Fobie je definována jako úzkostná porucha charakterizovaná chorobným, bezdůvodným strachem z věcí nebo situací. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit.

Fobie má svůj objekt, na který je vázána a podle kterého je také pojmenována. Existuje mnoho různých druhů fobií, z uzavřených prostor, z hadů, pavouků, z cestování veřejnými dopravními prostředky apod. Zdá se, že nových fobií dále přibývá.

Klíčem k jejich odstranění je nalezení skutečného zdroje strachu. Předmět fobie, např. had, zdroj našeho reálného strachu pouze symbolizuje.

Při řešení těchto problémů s úspěchem používám jak systemické konstelace, tak stavy uvolnění při hypnóze nebo prostý rozhovor s klientem.

Osobní zkušenost jedné z klientek:

"Když jsem byla malá, zdával se mi sen o velkém chlupatém pavoukovi, který mě chce chytit. Strach, odpor a hrůza z pavouků přešly až ve fóbii. Kamarádi se mými reakcemi na tato zvířátka velmi dobře bavili a já jsem šílela. Vojtěch mě fóbie zbavil. Pomocí konstelace jsem si uvědomila, že do strachu z pavouka jsem si přenesla reálný strach, který má úplně jiný původ. A výsledek - neděsím okolí ječením, předváděním neuvěřitelných gymnastických prvků a k úžasu všech jsem schopná vzít do ruky průměrně velkého českého pavouka. Je to úleva."