cil je prazdny

CIL je PRAZDNY
SKUPINA, ktera narazila na hranice sve IDEOLOGIE zakazu a prikazu, se snazi ZANIKNOUT, proto podporuje NEPLODNOST a KASTRACI