Monday, April 23, 2018 ..:: vyuka hypnozy ::..   Login

vyzkum a pouziti hypnotickych stavu

 

Ing. Vojtech Lust hypnoza

Slunce

Výuka hypnózy podle Miltona H Ericksona

co se naučíte:
• vytvořit rapport použitím vebálních i neverbálních technik a používat jej v rámci hypnotických postupů.
• navodit stav hypnozy použitím direktivních, nedirektivních a konverzačních technik.
• použít existujících individuálních vzorců reagování pro umožnění rychlé a tvůrčí změny.
• komunikovat s využitím nevědomé úrovně.
• převrátit vnitřní konflikt a odpor ve zdroj kreativních změn.
• používat hlas, gesta a fyzický kontakt pro navození žádaných změn.
• používat hypnotické fenomény jako je disociace, věková regrese a časové zkreslení pro žádané změny.
• techniky autohypnozy a autosugesce.
• používat techniky pro kontrolu chování, fobií a vnímání bolesti.

------------------------------------------------------------------------------
Stručný popis kurzu Hypnoza podle M.H.Ericksona I. II. III.

POROZUMĚNÍ HYPNOZE - Tradiční a Ericksonovský přístup
• různé vysvětlení hypnotických stavů (definování hypnozy)
• historie hypnozy
• mýty a realita hypnozy
• různé stupně prožívání hypnotických stavů (test hypnability)
• principy Ericksonovské hypnozy
• možné kontraindikace použití hypnozy

NAVOZENÍ HYPNOZY
• Tradiční a Ericksonovská strategie indukce pro jednotlivce a skupiny
• dvojitá indukce

HYPNOTICKÉ FENOMÉNY
• Vědomé a nevědomé disociace
• věková regrese
• Pseudo-orientace v čase, věková progrese a regrese

ERICKSONOVSKÁ HYPNOZA
• rapport, následování a vedení
• získávání důležitých informací
• nastavení postupu pro požadovaný výstup chování
• využití zdrojů
• formování budoucnosti, posthypnotické sugesce
------------------------------------------------------------------------------

STUDIJNÍ SKUPINA (maximálně 15 účastníků)

Termíny:

1) Hypnoza podle M.H.Ericksona I. - viz kalendář akcí
2) Hypnoza podle M.H.Ericksona II. - 
viz kalendář akcí 
3) Hypnoza podle M.H.Ericksona III. - 
viz kalendář akcí

Rozvrh: Denně od 10.00 do 17.00

CENA: 10.000,- Kč

Kde: viz kalendář akcí

Přihlášky: Bára Zumotová -  zumotovab@gmail.com nebo na telefon 603 40 27 27

------------------------------------------------------------------------------

Pro ty, kteří  ukončí  základní kurz či již základy hypnózy znají, nabízíme dva nástavbové otevřené víkendové kurzy:

------------------------------------------------------------------------------
Stručný popis kurzu Využití hypnózy pro požadované změny

• využití nevědomých změn
• vědomý a nevědomý přístup pro nalezení řešení
• spouštěče jako nástroj osobních změn
• umění přerámcování
• použití metafor
• použití příběhů, vtipů a víceúrovňové metafory
• paradoxní komunikace a využití jejích jednotlivých strategií

Termín: viz kalendář akcí

Cena: 3 500 Kč

Kde: viz kalendář akcí

Přihlášky: Bára Zumotová -  zumotovab@gmail.com nebo na telefon 603 40 27 27

------------------------------------------------------------------------------

Stručný popis kurzu Inovativní techniky hypnózy
SUBMODALITY A SYSTÉM VÍRY

 základních 5 smyslů (zrak, sluch, chuť, hmat, čich) tvoří vstup pro naše
myšlenkové zpracování vnímání okolního světa
• nalezení hlavních modalit individua
• použití těchto modalit pro zvýšení ochoty spolupracovat na změně
• Poskytnout klientům více příležitostí a pozitivních možností pro dosažení žádaných změn
• systém víry
• změny existujícího systému víry (změny omezujících rozhodnutí pro pozitivní růst)
• vyřešení vnitřních konfliktů a psychického stresu

Termín: viz kalendář akcí

Cena: 3 500 Kč 

Kde: viz kalendář akcí

Přihlášky: Bára Zumotová -  zumotovab@gmail.com nebo na telefon 603 40 27 27

ZAZRAKY nedelam

Copyright 2007 - Ing. Vojtech Lust
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation