Monday, April 23, 2018 ..:: skoleni a koucink ::..   Login

vyzkum a pouziti hypnotickych stavu

 

Ing. Vojtech Lust hypnoza

Tanečnice

Charakteristika školení komunikačních dovedností

Účel školení
Každá bytost komunikuje se svým okolím a volí k tomu různé prostředky. Někdy vyvíjí značné úsilí vyjádřit svou myšlenku, na kterou očekává určitou reakci. Ovšem právě tato reakce nás může mnohdy překvapit tím, jak velmi je vzdálena očekávanému stavu. Pro dosažení požadovaného výsledku je užitečné naučit se rozeznávat typy osobnostního charakteru a náležitě volit odpovídající druh komunikace vyhovující danému jedinci.

Školení je zaměřeno na zvýšení efektivity komunikace v rámci týmu, firmy a současně vůči klientům a externím partnerům.
Komu je program určen
Často můžeme sklouznout k přesvědčení, že komunikovat je základní lidská dovednost, kterou zvládne každý.
Teprve v praxi si uvědomíme, že ne vždy druhá strana správně pochopila, co jsme se snažili vyjádřit. A mnohdy můžeme být překvapeni, jak rozdílně může být pochopeno naše vyjádření.

Obsah školení

1. Psychologie prodeje

2. Podpora prodeje a její struktura

navázání kontaktu se zakazníkem
zjišťovaní potřeb zákazníka
prezentace řešení (ošetření případných námitek)
poprodejni servis

3. Typologie zakazníků

identifikace typu
strategie a taktika komunikace s různými typy zákazníků

4. Individuální trénink

modelové situace
analýza situací z praxe
zpětná vazba

5. Analýza služeb a produktů
U jednotlivého produktu/služby bude užitečné ujasnit si :

výhody pro společnost XXX
výhody pro klienta
kolik zdrojů poskytování služby spotřebovává ... (peníze, čas, lidi)
jaké nevýhody pro společnost XXX znamená poskytování dané služby
nevýhody pro klienty
stav konkurence pro danou službu


U každého bodu je srozumitelně vyložena teoretická část, po které následuje praktické cvičení.

Obsah školení lze vždy po dohodě se zákazníkem upravit a cíleně zaměřit na potřeby účastníků. Např. komunikační dovednosti specifické pro potřeby obchodníků nebo naopak pro potřeby technických pracovníků.

Délka školení
2 dny po cca 8 hodinách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charakteristika školení asertivity

Účel školení

Účastníci tréninku si na konkrétních situacích vyzkouší, jak úspěšně zvládnout různé druhy a způsoby nátlaku a manipulace. S nácvikem konkrétních způsobů jak v klidu a bez agrese manipulace odmítnout a úspěšně se jim bránit. Jednotlivé možnosti budou v rámci praktického nácviku procvičeny, tak aby absolventi byli schopni úspěšně vést další komunikaci věcným a konstruktivním způsobem.
 
Komu je program určen
Všem, kteří se ve své práci mohou setkat s nátlakem ze strany klientů, podřízených, nadřízených, akcionářů, top managementu či dodavatelů.
Struktura školení
 
1.       Co je to asertivita
-         jaké se chovat spontáně
-         jak dát najevo svá přání
-         jak formulovat a vyjádřit své vlastní stanovisko
-         slyšet, co chtějí druzí
-         jak dosáhnout svého
-         pravidla pro zacházení s manipulací
 
2.       Agresivita, pasivita, manipulace a asertivita
-         jejich typické znaky a účinky
 
3.       Často používané manipulační strategie
-         blokáda
-         morální nátlak
-         kritika
-         ano, ale …
-         prosazení
-         sabotáž
 
4.       Charakteristické styly manipulujících osob
 
5.       Asertivita jako nástroj obrany proti manipulaci
-         naslouchání a kladení otázek
-         vyjádřit ne, bez pocitů viny
-         kompromis, dohoda
-         otevřené dveře
-         upřesňující trychtýř
-         žádost o laskavost
-         umění ignorování
-         předstíraná prostoduchost
-         přeskakující gramofonová deska
-         změna perspektivy (rámce)
-         vystoupení ze hry
 
Účastníci si sehrají modelové situace a dostanou zpětnou vazbu – jaké udělali chyby, co bylo úspěšné a jak příště postupovat lépe.
Dále bude věnován prostor pro analýzu situací z praxe a nalezení optimálních postupů.
Délka tréninku
1 den, cca 8 hodin

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Charakteristika tréninku - řešení problémových situací a manipulace

Účel tréninku
Účastníci tréninku si na konkrétních situacích vyzkouší, jak odhalit různé druhy a způsoby manipulace a úspěšně se jim bránit. Jednotlivé možnosti budou v rámci praktického nácviku procvičeny, tak aby absolventi a byli schopni úspěšně vést další rozhovory věcným a konstruktivním způsobem.
Obsah tréninku

1. Co je to manipulace

 jaké způsoby chování jsou nečestné
 jak zacházet s manipulací
 pravidla pro zacházení s manipulací

2. Často používané manipulační strategie

 blokáda
 prosazení
 sabotáž

3. Možné způsoby obrany proti manipulaci

 naslouchání a kladení otázek
 upřesňující trychtýř
 umění ignorování
 předstíraná prostoduchost
 gramofonová deska
 změna perspektivy (rámce)
 vystoupen ze hry

Způsob vedení tréninku
U každého bodu uvedeného v obsahu tréninku je nejprve krátce a srozumitelně vyložena teoretická část, po které následuje praktické cvičení.
Účastníci si sehrají modelové situace a dostanou zpětnou vazbu – jaké udělali chyby, co bylo úspěšné a jak příště postupovat lépe.
Dále bude věnován prostor pro analýzu situací z praxe a nalezení optimálních postupů.

Délka tréninku
1 den, cca 8 hodin

Počet účastníků ve skupině
10 – 12

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charakteristika školení vedení týmu

Účel školení
Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou sadu dovedností, které mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat ve správný čas.
Školení je zaměřeno na zlepšení schopnosti vést tým.
 
Komu je program určen
Manažerům, kteří chtějí rozvíjet svůj vůdčí potenciál.
A jak praví přísloví, vytrvalé cvičení dělá z nadaného žáka skutečného mistra.
 
Struktura školeni
Úspěšné vedení pracovních kolektivů je velmi náročná činnost zahrnující rozsáhlou oblast dovedností.
V tomto kurzu bude hlavní pozornost věnována těmto tématům:

význam komunikace při vedení týmu
jak komunikujeme a čím se liší jednotlivé komunikační typy
koho vnímáme jako autoritu
styly vedení
příprava a řízení pracovních schůzek
hodnocení členů týmu
delegování odpovědnosti a pravomocí
zvládání konfliktních situací

U každého bodu je srozumitelně vyložena teoretická část, po které následuje praktické cvičení

Délka školení
2 dny po cca 8 hodinách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charakteristika koučingu pro vedoucí pracovníky

Účel
Každý z nás má rezervy, které se dají rozvíjet, jen o nich musíme vědět.
Individuální konzultace jsou zaměřeny na zvýšení efektivity vedení lidí, zlepšení time managementu, komunikace v rámci týmu, firmy a současně vůči klientům a externím partnerům.
Komu je program určen
Klíčovým manažerům, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti.
A jak nás učí přísloví, jen vytrvalé cvičení dělá z nadaného žáka, skutečného mistra.

Obsah

Individuální trénink se skládá především z těchto bodů:

nalezení silných stránek osobnosti
modelové situace
analýza situací z praxe
nalézání vhodných řešení
praktická aplikace
zpětná vazba

Délka tréninku
v závislosti na individuálních potřebách

ZAZRAKY nedelam

Copyright 2007 - Ing. Vojtech Lust
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation