Friday, February 23, 2018 ..:: pocitovany smysl ::..   Login

vyzkum a pouziti hypnotickych stavu

 

Ing. Vojtech Lust hypnoza

Pociťovaný smysl

proces skutečné změny je příjemný, v okamžiku kdy se necítíte dobře, se zastavte a trochu vraťte …
tělesný posun …vždycky máte příjemný a někdy krásný pocit tělesného uvolnění … je to jako byste vydechli poté, co jste zadrželi dech … cítíte jak z těla odchází napětí
pociťovaný posun vyvolá pocit úlevy … podle toho jej poznáme

1. Vyčištění vnitřního prostoru
• uvolněte se … klidně naslouchejte … nechte přijít to, co má přijít … podívejte se, na to co přichází … z odstupu

2. Pociťovaný smysl problémunavázat kontakt s pocitem
• zeptejte se svého nitra … co je … právě teď … emotivně silné (nebo si sami něco vyberte)
• pozor … absence pocitu je také pocit
• zaujměte odstup a snažte se cítit, co to dělá s vaším tělem, když o tom chvíli přemýšlíte jako o celku (Jak to celé cítím ?)
• pocit k vám přichází jako celek, bez detailů
• vaše pozornost se věnuje souhrnnému postoji, pocitu z toho všeho
• jakmile ucítíte tělesný pocit celého problému, chvíli u něj zůstaňte
• jen jej nechejte být a pociťujte jej
• pociťovaný smysl je celkový, nejasný smysl celé věci a právě takto pociťuje ten problém vaše tělo, nejdříve je to úplně rozmazané a nejasné

3. Nalezení rukojetislova, věty, obrazy které odpovídají tělesnému pocitu … přímo jej vystihují
• jaký je ten pociťovaný smysl ? Najděte přídavné jméno popisující jeho vlastnost (jako ustrašený a napjatý, jako nervózní a napjatý), nebo slovo podobného rázu (např … jako v krabici, … musí se to splnit), nebo se může vynořit obraz (těžký olověný míč)
• když je slovo nebo obraz správný, nazýváme ho rukojetí. Když si to slovo řeknete, nebo si představíte obraz, celý pociťovaný smysl se trochu otřese a mírně uvolní, to je signál, který říká: ano to je ono

4. Rezonování rukojeti a pociťovaného smysluporovnání rukojeti s pocitem, zda jsou správná … jak spolu ladí
• vezměte slovo, nebo obraz, který jste získali jako rukojeť a porovnejte jej s pociťovaným smyslem,
• měli byste pocítit odpověď, nějaký malý tělesný signál, který dá vědět, že se k sobě hodí … nějaký hluboký vzdech uvnitř, další úlevu, která by vám dala vědět, že ta slova jsou správná
• pokud se váš pociťovaný pocit při porovnávání se slovy změní, je to v pořádku, ať si obě strany – pocity a slova – dělají co chtějí, jen by se k sobě měly hodit
• když dosáhnete dokonalé shody, když se slova k pocitu hodí, asi minutu si svůj pocit podržte
• je to vaše tělo, které se právě mění, dopřejte mu dostatek času, nespěchejte

5. Dotazováníptaní se přímo pociťovaného smyslu čeho se nalezená rukojeť týká
• při tomto kroku se pociťovaného smyslu ptáme , co to je, většinou to znamená strávit nějaký čas (kolem minuty, což se zdá velmi dlouhé) s nejasným pociťovaným smyslem, nebo se k němu opět vrátit, rukověť vám pomůže pociťovaný smysl opakovaně zpřítomnit, musíte to přímo prožívat jinak se nemůžete ptát. (pokud je rukověť … nervózní … řekněte si … nervózní … dokud se zřetelně nevrátí pociťovaný smysl a pak se zeptejte … co to je v tom celém, z čeho se cítím … jako … nervózní ? sám pociťovaný smysl se při odpovědi pohne a z jeho pohybu se vynoří odpověď
• fyzický posun má tajemné účinky … je vždy příjemný

6. Přijetí
• s posunem se může vynořit představa, co potřebujete udělat, vyjadřující hlubokou potřebu vašeho nitra
• ponechte si ten nový pocit jako určení správného směru a nestarejte se o formu, kterou to nakonec dostane
• poskytněte mu prostor … nechte jej dýchat … nechte jej rozvinout

Pokud se nedaří dosáhnout tělesného posunu, existuje i jiný způsob jak jej dosáhnout. Umožněte svému tělu prožít, jaké by to bylo, kdyby se problém vyřešil.

Zeptejte se : Jaký bych měl v těle pocit, kdyby se tahle potíž nějak úplně vyřešila ?

a poté můžete pokračovat otázkou : a co mi brání, abych se takhle cítil ?

ZAZRAKY nedelam

Copyright 2007 - Ing. Vojtech Lust
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation