Monday, April 23, 2018 ..:: koucink ::..   Login

vyzkum a pouziti hypnotickych stavu

 

Ing. Vojtech Lust hypnoza

Kocourek Macíček

Charakteristika koučingu pro vedoucí pracovníky

Účel

Každý z nás má rezervy, které se dají rozvíjet, jen o nich musíme vědět. Kouč může pomoci dále rozvinout a využít silné stránky klienta a na druhé straně najít slabá místa, která lze zlepšit nebo se s nimi naučit vhodně zacházet. Společně s klientem definuje konkrétní cíle, kterých může dosáhnout a podporuje ho na cestě k jejich naplnění.
Klient získává unikátní pohled nestranného a současně zkušeného člověka na svou práci, způsob jednání i osobní potenciál a tento nezaujatý pohled může velmi efektivně využít ke svému rozvoji.
Individuální konzultace jsou zaměřeny na zvýšení efektivity vedení lidí, zlepšení komunikace v rámci týmu, firmy a současně vůči klientům a externím partnerům, zvládání manipulace apod.

Komu je trénink určen

Klíčovým manažerům, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti. Všem pracovníkům se schopností a motivací růst.

Obsah tréninku

Program má několik volitelných modulů, které je možné vzájemně kombinovat.

a) Osobní rozvoj

- Ujasnění si osobních cílů
- Rozvoj tvořivosti
- Vhodná motivace v práci a k práci
- Prozkoumání svého vztahu k financím,práci a pozici v ní
- Růst kariéry
- Upevnění své role a pozice ve firmě
- Konflikty a přístup k jejich řešení
- Zlepšení komunikace s kolegy, podřízenými, nadřízenými

b) Rozvoj týmové spolupráce

Porozumění dynamice vztahů v organizaci:

- koalice, 
- konkurence 
- zneužití moci, manipulace
- odmítání spolupráce

Vyjasnění vztahů mezi pracovníky:

- na stejných pozicích
- spolupracovníků jiných oddělení

Zlepšení orientace týmu na cíl, zákazníka nebo úkol

c) Zvládání manipulace

Co je to manipulace

- jaké způsoby chování jsou nečestné
- jak zacházet s manipulací

Často používané manipulační strategie

- blokáda
- prosazení
- sabotáž

Možné způsoby obrany proti manipulaci

- naslouchání a kladení otázek
- upřesňující trychtýř
- umění ignorování
- předstíraná prostoduchost
- gramofonová deska
- změna perspektivy (rámce)
- vystoupení ze hry

Obvyklý postup

Koučing ve většině případů probíhá v těchto krocích:

- ujasnění si cíle konzultace
- nalezení silných a slabých stránek, tj. co klientovi může pomoci cíle dosáhnout a co mu v tom naopak brání
- co klientovi brání být v dané oblasti úspěšný, co vnímá jako “hrozbu”
- rozbor modelové situace, nalezení vhodných řešení
- praktická aplikace a ověření funkčnosti nalezených řešení
- zpětná vazba

Délka tréninku

V závislosti na individuálních potřebách a stanoveném cíli je po domluvě s klientem nalezen vhodný časový plán.

ZAZRAKY nedelam

Copyright 2007 - Ing. Vojtech Lust
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation